Blues
Kurrimine, Queensland, Australia
Kurrimine, Queensland, Australia